spółdzielnia

Zapewne każdy wie o tym, że może prowadzić firmę jednoosobową, a także zawierać wraz ze swoimi wspólnikami różne spółki. Tymczasem ciekawą alternatywą, o której wiele osób nie wie jest prowadzenie biznesu przez spółdzielnie. Spółdzielnia jest to bardzo ciekawy pomysł na prowadzenie działalności. Sprawdź co jest potrzebne, aby ją założyć oraz czym się charakteryzuje. Oto, w jaki sposób zabrać się za rejestrację spółdzielni. 

Przeczytaj też: https://www.wsb.com.pl/jak-zalozyc-spoldzielnie/

Jak założyć spółdzielnię? – podstawowe informacje

Spółdzielnie tworzą osoby fizyczne przecinek z tym że musi być ich minimum 10 kropka mogą je otworzyć również osoby prawne, przy minimalnej liczbie 3, które chcą, aby podmiot ich interesie prowadził działalność gospodarczą. Spółdzielnia może również prowadzić działalność społeczną, oświatowo, a także kulturalną.

Jest oczywiście z pisanie statutu spółdzielni oraz wybór jej organów przez walne zgromadzenie wszystkich członków. Jest to warunek konieczny przed zarejestrowaniem jej. Spółdzielnia jest to że nie które należy rejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co powinien zawierać wniosek?

W takim wniosku powinno się podać między innymi: 

• Siedzibę zrzeszenia

• Nazwę 

• Dane pełnomocnika procesowego 

• lnformację czy spółdzielnia ma oznaczony czas działania 

• Informację czy będzie działała bezterminowo

Do takiego wniosku należy dołączyć:

• Druki lista oddziałów 

• Sposób powstania podmiotu 

• Organy spółdzielni 

• Podmiot działalności 

• Listę pełnomocników spółdzielni 

• Statut zrzeszenia 

• Protokół stwierdzający wybór zarządu oraz rady nadzorczej 

• Dowód opłaty

W Sądzie Rejonowym musisz złożyć oryginały podanych wyżej dokumentów. Koszt opłaty sądowej wynosi 500 zł za wpis, a także 100 zł za jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Taką opłatę możemy zrobić w kasie sądu, przelewem na rachunek lub korzystając z e-płatności. 

Sąd ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku od daty wpłynięcia. Może wezwać nas do uzupełnienia brakujących dokumentów w takim przypadku termin płynie od dnia dostarczenia wszystkich brakujących materiałów. Od decyzji Sądu Rejonowego można złożyć apelację do Sądu Okręgowego.

Jak założyć spółdzielnię socjalną? 

Nie ma ścisłej określonej zasady obowiązujące przy zakładaniu spółdzielni socjalnej. Z celem jest przede wszystkim ułatwienie spółdzielczą powrotu do życia zawodowego oraz społecznego. Członkami są hybrydy firmy oraz organizacji pozarządowej. Muszą być one w połowie zagrożone wykluczeniem społecznym. Do osób zagrożonych zaliczają się między innymi:

• Bezrobotni 

• Uzależnieni od alkoholu lub narkotyków po zakończeniu leczenia 

• Osoby chore psychicznie

Spółdzielnię socjalną również rejestruje się w sądzie gospodarczym – brak jest jednak opłaty kropka do wniosku należy dołączyć jednak dokumenty świadczące o udziale osób zagrożonych wykluczeniem. Taka spółdzielnia może posiadać do 50 członków. Przepisy dopuszczają, aby wśród nich znalazły się osoby spoza kręgu zagrożonych wykluczeniem.

Zobacz też: http://www.budowac24.pl/zaufanie-w-biznesie/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ